Yi Lian Ng

,

Project Details

  • Yi Lian Ng

  • Aluminum Light-Box

  • Die-Cut Sticker

  • Singapore